SON LINH STEEL STRUCTURE JONT STOCK COMPANY

Main functions are Construction of industrial projects, manufacturing and erection of steel structures, pre-engineered steel buildings, metal roofing.

The motto of our company is to create customer satisfaction, so we provide comprehensive service packages depending on the requirements of the investor from the design stage to the completion of the project. Successful projects, we also attach special importance to after-sales service and warranty, the works that our company construction always ensure quality and on schedule. Create confidence for investors.

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân lành nghề chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng, Nhà máy sản xuất của chúng tôi tại Lô CN3-3, khu B, KCN Sông Công I với năng lực sản xuất 10.000 tấn / năm hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu tiến độ của khách hàng.

SON LINH is always proud of being a leading industrial construction company in Vietnam with full capacity to compete and win bids in domestic and foreign projects. The works that SON LINH has implemented all meet all technical requirements, quality, art and progress along with the reasonable price to create peace of mind and customer satisfaction.

We look forward to serving you.

VISION AND MISSION

CORE VALUES

COMMITMENTS OF SON LINH

1. Organization chart

2. Management system

Sơn Linh đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015 nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý dự án; nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ bàn giao công trình cho khách hàng. Cùng với bộ tiêu chuẩn iso 14001, SONLINH hướng tới quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường.

3.Finance

During 5 years of establishment and development, SONLINH has conquered and mastered the progress, techniques and quality of the large-scale works. Since then, the revenue of SONLINH has gradually grown steadily, reaching remarkable achievement milestones. In addition to equity, SONLINH also receives financial support from major Vietnamese banks such as BIDV, Vietcombank, MB Bank, VP Bank…

4. Machinery and equipment

SON LINH STEEL STRUCTURE JONT STOCK COMPANY

Main functions are Construction of industrial projects, manufacturing and erection of steel structures, pre-engineered steel buildings, metal roofing.

The motto of our company is to create customer satisfaction, so we provide comprehensive service packages depending on the requirements of the investor from the design stage to the completion of the project. Successful projects, we also attach special importance to after-sales service and warranty, the works that our company construction always ensure quality and on schedule. Create confidence for investors.

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân lành nghề chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng, Nhà máy sản xuất của chúng tôi tại Lô CN3-3, khu B, KCN Sông Công I với năng lực sản xuất 10.000 tấn / năm hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu tiến độ của khách hàng.

SON LINH is always proud of being a leading industrial construction company in Vietnam with full capacity to compete and win bids in domestic and foreign projects. The works that SON LINH has implemented all meet all technical requirements, quality, art and progress along with the reasonable price to create peace of mind and customer satisfaction.

We look forward to serving you.

VISION AND MISSION

CORE VALUES

COMMITMENTS OF SON LINH

1. Organization chart

Sơn Linh đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015 nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý dự án; nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ bàn giao công trình cho khách hàng. Cùng với bộ tiêu chuẩn iso 14001, SONLINH hướng tới quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường.

2. Management system

Sơn Linh đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015 nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý dự án; nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ bàn giao công trình cho khách hàng. Cùng với bộ tiêu chuẩn iso 14001, SONLINH hướng tới quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường.

3.Finance

During 5 years of establishment and development, SONLINH has conquered and mastered the progress, techniques and quality of the large-scale works. Since then, the revenue of SONLINH has gradually grown steadily, reaching remarkable achievement milestones. In addition to equity, SONLINH also receives financial support from major Vietnamese banks such as BIDV, Vietcombank, MB Bank, VP Bank…

4. Machinery and equipment

SON LINH STEEL STRUCTURE JONT STOCK COMPANY

Main functions are Construction of industrial projects, manufacturing and erection of steel structures, pre-engineered steel buildings, metal roofing.

The motto of our company is to create customer satisfaction, so we provide comprehensive service packages depending on the requirements of the investor from the design stage to the completion of the project. Successful projects, we also attach special importance to after-sales service and warranty, the works that our company construction always ensure quality and on schedule. Create confidence for investors.

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân lành nghề chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng, Nhà máy sản xuất của chúng tôi tại Lô CN3-3, khu B, KCN Sông Công I với năng lực sản xuất 10.000 tấn / năm hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu tiến độ của khách hàng.

SON LINH is always proud of being a leading industrial construction company in Vietnam with full capacity to compete and win bids in domestic and foreign projects. The works that SON LINH has implemented all meet all technical requirements, quality, art and progress along with the reasonable price to create peace of mind and customer satisfaction.

We look forward to serving you.

VISION, MISSION

CORE VALUES

COMMITMENTS OF SON LINH

1. Organization chart

Sơn Linh đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015 nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý dự án; nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ bàn giao công trình cho khách hàng. Cùng với bộ tiêu chuẩn iso 14001, SONLINH hướng tới quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường.

2. Management system

Sơn Linh đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015 nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý dự án; nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ bàn giao công trình cho khách hàng. Cùng với bộ tiêu chuẩn iso 14001, SONLINH hướng tới quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường.

3.Finance

During 5 years of establishment and development, SONLINH has conquered and mastered the progress, techniques and quality of the large-scale works. Since then, the revenue of SONLINH has gradually grown steadily, reaching remarkable achievement milestones. In addition to equity, SONLINH also receives financial support from major Vietnamese banks such as BIDV, Vietcombank, MB Bank, VP Bank…

4. Machinery and equipment

RELATED POSTS