Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế là công trình xây dựng được làm bằng kết cấu thép, được sản xuất theo yêu cầu kiến trúc và kỹ thuật, tiêu biểu của từng dự án.Chiều rộng – chiều dài – chiều cao của ngôi nhà: tùy theo yêu cầu của khách hàng. Không giới hạn kích thước.Độ dốc mái: Độ dốc mái ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa trên mái nhà. Thông thường, yêu cầu về độ dốc mái là i = 15%.
Các bước của cột: Các bước của cột là khoảng cách giữa các cột theo chiều dọc của ngôi nhà, được xác định dựa trên chiều dài của ngôi nhà và mục đích sử dụng trong nhà.Tải trọng: bao gồm các loại sau: tải trọng mái, tải trọng gió, tải trọng cầu trục, tải trọng sàn sàn

Hệ giằng

Roof monitor

Cầu thang

Bulong neo

Conecting bolt

Cage ladder

Canopy

Parapet fascia

Doube Sliding door

Cửa cuốn

Cửa đi

Cửa sổ

Fixed louver

Downspout

Xà gồ Z

Xà gồ C

Túi khí

Bông thủy tinh

Bông khoáng

PU-EPS

Nhà thép tiền chế là công trình xây dựng được làm bằng kết cấu thép, được sản xuất theo yêu cầu kiến trúc và kỹ thuật, tiêu biểu của từng dự án.Chiều rộng – chiều dài – chiều cao của ngôi nhà: tùy theo yêu cầu của khách hàng. Không giới hạn kích thước.Độ dốc mái: Độ dốc mái ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa trên mái nhà. Thông thường, yêu cầu về độ dốc mái là i = 15%.
Các bước của cột: Các bước của cột là khoảng cách giữa các cột theo chiều dọc của ngôi nhà, được xác định dựa trên chiều dài của ngôi nhà và mục đích sử dụng trong nhà.Tải trọng: bao gồm các loại sau: tải trọng mái, tải trọng gió, tải trọng cầu trục, tải trọng sàn sàn

Hệ giằng

Cửa trời

Cầu thang

Bulong neo

Bulong liên kết

Thang mái

Mái hắt

Tường bo mái

Cửa đẩy thép

Cửa cuốn

Cửa đi

Cửa sổ

Cửa chớp tôn

Ống thép

Xà gồ Z

Xà gồ C

Túi khí

Bông thủy tinh

Bông khoáng

PU-EPS

Nhà thép tiền chế là công trình xây dựng được làm bằng kết cấu thép, được sản xuất theo yêu cầu kiến trúc và kỹ thuật, tiêu biểu của từng dự án.Chiều rộng – chiều dài – chiều cao của ngôi nhà: tùy theo yêu cầu của khách hàng. Không giới hạn kích thước.Độ dốc mái: Độ dốc mái ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa trên mái nhà. Thông thường, yêu cầu về độ dốc mái là i = 15%.
Các bước của cột: Các bước của cột là khoảng cách giữa các cột theo chiều dọc của ngôi nhà, được xác định dựa trên chiều dài của ngôi nhà và mục đích sử dụng trong nhà.Tải trọng: bao gồm các loại sau: tải trọng mái, tải trọng gió, tải trọng cầu trục, tải trọng sàn sàn

Hệ giằng

Cửa trời

Cầu thang

Bulong neo

Bulong liên kết

Thang mái

Mái hắt

Tường bo mái

Cửa đẩy thép

Cửa cuốn

Cửa đi

Cửa sổ

Cửa chớp tôn

Ống thép

Xà gồ Z

Xà gồ C

Túi khí

Bông thủy tinh

Bông khoáng

PU-EPS