Nhà máy – Công ty TDH Bắc Ninh

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty CP TDH Bắc Ninh
Địa điểm: KCN Thuận Thành 2
Quy mô: 6.000 m2
Thời gian: 2022
Ghi chú:
viVietnamese