Nhà xưởng sản xuất NCS

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư NCS Bắc Ninh
Địa điểm: KCN Thuận Thành 2
Quy mô: 26.000 m2
Thời gian: 2021-2022
Ghi chú:
viVietnamese