{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy sử lý rác sinh hoạt/ Domestic waste treatment plant
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty CP ĐT và PT CN MT Ecotech Ecotech.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Dong Nam - Dong Son - Thanh Hoa
Quy mô/ Scale: 2.5 ha
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 35.000.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
   
Learn More