Nhà xưởng sản xuất công ty Sapon Việt Nam

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty Sapon Viet Nam
Địa điểm: Thanh Mien – Hai Duong
Quy mô: 2.400 m2
Thời gian: 2021
Ghi chú:
viVietnamese