Nhà kho K10,K11- Đoàn 15-BTTM

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Đoàn tiếp nhận cung ứng 15-BTTM
Địa điểm: Hồng Vân – Thanh Trì – Hà Nội
Quy mô: 1.400 m2 Q5T
Thời gian: 2021
Ghi chú:
viVietnamese