Nhà xưởng – Công ty TNHH Triệu Tuấn

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty TNHH Triệu Tuấn
Địa điểm: Tân Tiến – Chương Mỹ – Hà Nội
Quy mô: 3.000 m2
Thời gian: 2021
Ghi chú:
viVietnamese