Nhà để xe – Công ty TNHH JH VINA

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty THH JH Vina
Địa điểm: KCN Phu Ha, Phu Tho
Quy mô: 2.600 m2*4 floor
Thời gian: 2021
Ghi chú:
viVietnamese