Nhà xưởng sản xuất công ty HTV

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty TNHH Đầu tư và Phát Triển HTV
Địa điểm: Hồng Hưng – Gia Lộc – Hải Dương
Quy mô: 4.500 m2 x 2 tầng
Thời gian: 2022
Ghi chú:
viVietnamese