Nhà máy phân bón Sông Lam Tây Bắc

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty CP Phân bón Sông Lam Tây Bắc
Địa điểm: Mường Bon – Mai Sơn – Sơn La
Quy mô: 30.000 m2
Thời gian: 2022 – 2023
Ghi chú:
viVietnamese