Nhà máy sản xuất viên nén gỗ Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình

Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Công ty TNHH Bình Quan
Địa điểm: KCN Quán Hàu – Đồng Hới – Quảng Bình
Quy mô: 7.600 m2
Thời gian: 2022 – 2023
Ghi chú:
viVietnamese