{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy Shinyang – GĐ 2/ Shinyang – Phase 2
 
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP XL CN Secons Viet Nam Secons., JSC
Địa điểm/ Locaition Dai An IZ, Hai Duong
Quy mô/ Scale 2.000 m2
Thời gian/ Time 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 5.800.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
               
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy DNC Automotive – GĐ2/ DNC Automotive factory phase 2
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor DNC Automatic Vinaincons., JSC
Địa điểm/ Locaition Phuc Son IZ, Ninh Binh
Quy mô/ Scale 4.200 m2
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 5.500.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy Cơ khí Ngãi Cầu/ Ngai Cau mechanical factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty Cơ Khí Ngãi Cầu Ngai cau Mechanical Company
Địa điểm/ Locaition Dai Dong Hoan Son IZ, Bac Ninh
Quy mô/ Scale 2.5 ha
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 35.500.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
     
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Giảng đường – Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức/ Amphitheater – Truc Lam Tue Duc Meditation Intitute
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức Truc Lam Tue Duc Meditation Intitute
Địa điểm/ Locaition Song Lo, Vinh Phuc
Quy mô/ Scale 1.000 m2
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 5.000.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
         
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Trang trại Pin/ Solar farm
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty Vui nhà nông VNN., JSC
Địa điểm/ Locaition: Cujut/ Dak nong
Quy mô/ Scale:3 .5 ha
Thời gian/ Time: 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 11.000.000.000 VND
Ghi chú/ Note:
       
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Xưởng dây cáp điện/ Wire and Cable Workshop
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Dây và cáp điện Ngọc Khánh NGOC KHANH WIRE AND CABLE CO.,LTD
Địa điểm/ Locaition Van Lam, Hung Yen
Quy mô/ Scale 8.700 m2
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 6.800.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy đồ chơi/ Toy factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Devyt Devyt Joint stock company
Địa điểm/ Locaition TP Hai Phong
Quy mô/ Scale 8.000 m2 x 2 floor
Thời gian/ Time 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 9.120.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Khu nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời/ Microalgae production with Photovoltaic integrated Greenhouse
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Solagron Solagron.,jsc
Địa điểm/ Locaition Cau Ngang, Tra Vinh
Quy mô/ Scale 28.5 ha
Thời gian/ Time 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 56.000.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy văn phòng phẩm Hải Phòng/ Hai Phong Stationary Factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Văn phòng Phẩm Hải Phòng  
Địa điểm/ Locaition Duong Kinh, Hai Phong
Quy mô/ Scale 7.000 m2 x 2 floor
Thời gian/ Time 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 15.100.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
       
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Kho Lạnh, nhà tách phân TH true milk/ Cold storage, split house
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty Light/ TH true Milk  
Địa điểm/ Locaition: Nghia Dan, Nghe An
Quy mô/ Scale: 8.500 m2
Thời gian/ Time: 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 7.000.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
 
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Showroom Honda Khuong Ngân Thái Bình
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty Kinh doanh xe Khuong Ngan  
Địa điểm/ Locaition Hoang Dieu, Thai Binh
Quy mô/ Scale: 3.400 m2
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 3.850.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
     
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Sàn lửng mầm non KID TD/ Mezzanine kindergarten KID TD
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty CP TM XD Công nghệ xanh CNX Contruction.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Phuc Loi, Long Bien, Ha noi
Quy mô/ Scale: 1.500 m2
Thời gian/ Time: 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 3.500.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy May V-link/ V-link garment factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Đầu tư và May mặc V-link Solagron.,jsc
Địa điểm/ Locaition Luong Son IZ, Hoa Binh
Quy mô/ Scale 4.800m2 x2 floor
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 16.200.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy sơn/ Paint Factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP LD Sơn Quốc tế Mỹ AIP.,JSC
Địa điểm/ Locaition Phu Nghia IZ, Ha Noi
Quy mô/ Scale 4.100 m2 x 2
Thời gian/ Time 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 15.750.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
 
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy nhôm kính Hasky/ Hasky glass aluminum factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty CP Hasky Hasky.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Tu Ky, Hai Duong
Quy mô/ Scale: 15.500 m2
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 16.000.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy cơ khí Sao Việt/ Sao Viet Mechanical Factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Cơ Khí Sao Việt Sao Viet Mechanical Joint stock company
Địa điểm/ Locaition Dai Dong Hoan Son IZ, Bac Ninh
Quy mô/ Scale 2.5 ha
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 11.800.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
           
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy inox Hoàng Vũ/ Hoang Vu inox factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Tập đoàn Hoàng Vũ Hoang Vu stainless steel corporation
Địa điểm/ Locaition Tu Liem, Ha Noi
Quy mô/ Scale: 7.000 m2
Thời gian/ Time 2016
Giá trị HĐ/ Contract: 8.750.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
     
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Hệ sàn thép đỡ antena thu tín hiệu vệ tinh/Antena floor steel structure system receives satellite signals
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor VTV Cab Dong Duong ICT
Địa điểm/ Locaition Ba Dinh, Ha Noi
Quy mô/ Scale 3.000 m2
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 7.150.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
 
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy may và giặt Hoa Hồng/ Hoa Hong Garment and Laundry Factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty TNHH May và giặt Hoa Hồng Hoa Hong Garment and Laundry Co LTD
Địa điểm/ Locaition Tien Kien, Phú Thọ
Quy mô/ Scale 6.000 m2
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 15.100.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
     
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà xưởng cơ khí/ Mechanical workshop
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Coma 68 Coma 68., JSC
Địa điểm/ Locaition Dinh Tram, Bac Giang
Quy mô/ Scale 6.000 m2
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 6.500.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
   
Learn More