{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy Shinyang – GĐ 2/ Shinyang – Phase 2
 
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP XL CN Secons Viet Nam Secons., JSC
Địa điểm/ Locaition Dai An IZ, Hai Duong
Quy mô/ Scale 2.000 m2
Thời gian/ Time 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 5.800.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
               
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy DNC Automotive – GĐ2/ DNC Automotive factory phase 2
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor DNC Automatic Vinaincons., JSC
Địa điểm/ Locaition Phuc Son IZ, Ninh Binh
Quy mô/ Scale 4.200 m2
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 5.500.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy Cơ khí Ngãi Cầu/ Ngai Cau mechanical factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty Cơ Khí Ngãi Cầu Ngai cau Mechanical Company
Địa điểm/ Locaition Dai Dong Hoan Son IZ, Bac Ninh
Quy mô/ Scale 2.5 ha
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 35.500.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
     
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Giảng đường – Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức/ Amphitheater – Truc Lam Tue Duc Meditation Intitute
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức Truc Lam Tue Duc Meditation Intitute
Địa điểm/ Locaition Song Lo, Vinh Phuc
Quy mô/ Scale 1.000 m2
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 5.000.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
         
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Trang trại Pin/ Solar farm
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty Vui nhà nông VNN., JSC
Địa điểm/ Locaition: Cujut/ Dak nong
Quy mô/ Scale:3 .5 ha
Thời gian/ Time: 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 11.000.000.000 VND
Ghi chú/ Note:
       
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Xưởng dây cáp điện/ Wire and Cable Workshop
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Dây và cáp điện Ngọc Khánh NGOC KHANH WIRE AND CABLE CO.,LTD
Địa điểm/ Locaition Van Lam, Hung Yen
Quy mô/ Scale 8.700 m2
Thời gian/ Time 2019
Giá trị HĐ/ Contract: 6.800.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy đồ chơi/ Toy factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Devyt Devyt Joint stock company
Địa điểm/ Locaition TP Hai Phong
Quy mô/ Scale 8.000 m2 x 2 floor
Thời gian/ Time 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 9.120.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Khu nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời/ Microalgae production with Photovoltaic integrated Greenhouse
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Solagron Solagron.,jsc
Địa điểm/ Locaition Cau Ngang, Tra Vinh
Quy mô/ Scale 28.5 ha
Thời gian/ Time 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 56.000.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy văn phòng phẩm Hải Phòng/ Hai Phong Stationary Factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Văn phòng Phẩm Hải Phòng  
Địa điểm/ Locaition Duong Kinh, Hai Phong
Quy mô/ Scale 7.000 m2 x 2 floor
Thời gian/ Time 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 15.100.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
       
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Kho Lạnh, nhà tách phân TH true milk/ Cold storage, split house
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty Light/ TH true Milk  
Địa điểm/ Locaition: Nghia Dan, Nghe An
Quy mô/ Scale: 8.500 m2
Thời gian/ Time: 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 7.000.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
 
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Showroom Honda Khuong Ngân Thái Bình
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty Kinh doanh xe Khuong Ngan  
Địa điểm/ Locaition Hoang Dieu, Thai Binh
Quy mô/ Scale: 3.400 m2
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 3.850.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
     
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Sàn lửng mầm non KID TD/ Mezzanine kindergarten KID TD
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty CP TM XD Công nghệ xanh CNX Contruction.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Phuc Loi, Long Bien, Ha noi
Quy mô/ Scale: 1.500 m2
Thời gian/ Time: 2018
Giá trị HĐ/ Contract: 3.500.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
   
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy May V-link/ V-link garment factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor Công ty CP Đầu tư và May mặc V-link Solagron.,jsc
Địa điểm/ Locaition Luong Son IZ, Hoa Binh
Quy mô/ Scale 4.800m2 x2 floor
Thời gian/ Time 2017
Giá trị HĐ/ Contract: 16.200.000.000 VNĐ
Ghi chú: Note
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Kết cấu thép mái Đại học FPT/ Steel structure roof of FPT University
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Đại Học FPT/ FPT University Intergate.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Hoa Lac IZ - Ha Noi
Quy mô/ Scale: 2.000 m2
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 1.500.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
Learn More
Khu khảo nghiệm giống CNC/ High-tech seed trial area
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty TNHH NNST Mekong/ MEKONG Co.LTD
Địa điểm/ Locaition: Tan Tuyen - Tri Ton - An Giang
Quy mô/ Scale: 5 ha
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 15.000.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy SX linh kiện LCD/ Factory manufacturing LCD components
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty TNHH TMSX Cơ Khí Minh Long/ Minh Long.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Van Trung IZ - Bac Giang
Quy mô/ Scale: 5.000 m2
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 6.125.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy Z151/ Z151 Factory
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty CP Đầu tư XD Quang Minh QuangMinh.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Xuan Khanh - Son Tay - Ha Noi
Quy mô/ Scale: 2.000 m2
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 2.450.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Chợ Kim Lan – Gia Lâm/ Kim Lan Market
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty TNHH SX & TM TBCN Việt Nhật VietNhat.,LTD
Địa điểm/ Locaition: Kim Lan - Gia Lam - Ha Noi
Quy mô/ Scale: 3.600 m2
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 3.700.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Pin mặt trời – Lâm Hà, Lâm Đồng/ Solar Lam Ha, Lam Dong
 
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty CP Công nghiệp EMP EMP.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Tan Thanh - Lam Ha - Lam Dong
Quy mô/ Scale: 3.0 ha
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 7.500.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
 
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Nhà máy sử lý rác sinh hoạt/ Domestic waste treatment plant
Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: Owner/ Main contractor: Công ty CP ĐT và PT CN MT Ecotech Ecotech.,JSC
Địa điểm/ Locaition: Dong Nam - Dong Son - Thanh Hoa
Quy mô/ Scale: 2.5 ha
Thời gian/ Time: 2020
Giá trị HĐ/ Contract: 35.000.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:
   
Learn More